Varmt och kallt i politiken

Man kan väl säga att hösten på ett sätt börjar som ”vårterminen” slutade. Då handlade det om en FN-kommitté som kritiserade Sverige skarpt därför att arbetet med att leva upp till intentionerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte drivs tillräckligt offensivt. Ja, på många områden inom funktionshinderspolitiken går det tvärtom bakåt. FN-kritiken stämde väl överens med den rapport om ”Hur är läget” som Myndigheten för delaktighet presenterade i maj tillsammans med kommunuppföljningen ”Kolla läget”.

Höstterminen börjar med en ny ”Tillgänglighetsbarometer” från företaget Humana. I den tonar samma dystra bild fram som i vårens lägesrapporter:

*  Två av fem kommuner har inte utvärderat tillgänglighetsarbetet enligt rapporten.
*  Många kommuner arbetar inte systematiskt med frågorna. Mätbara mål o utvärderingar av genomförda insatser lyser med sin frånvaro.
*  Bara fyra av tio kommuner har kartlagt såväl privata och offentliga lokaler utifrån tillgänglighet
*  Sex av tio kommuner saknar tillgänglighetsmål i sina översiktsplaner
*  Få friskolor granskas ur tillgänglighetsperspektiv – Därmed riskerar elever att inte kunna välja skola!
*  Sex av tio kommuner saknar strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning enligt Humanas rapport!

Om utvecklingen när det gäller välfärdens kvalitet för personer med funktionsnedsättning kan beskrivas som ”sval” eller till och med ”kall” så blir höstens politiska temperatur desto varmare, eller till och med het. Valdagen närmar sig och partierna kommer att göra allt för att nåla fast just sin bild av verkligheten och berätta om just sina lösningar på samhällsproblem. Det borde vara helt orimligt att i det sammanhanget undvika att tala om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, när verkligheten ser ut som den gör.

Om man inte vill göra det därför att man tar brister i samhället på allvar så borde man väl ändå se att det handlar om många människor, många väljare och kanske till och med en så viktig grupp som kan avgöra vem som får regeringsmakten efter valdagen. Humanas Tillgänglighetsbarometer från den här veckan är ytterligare en verklighetsbeskrivning som partierna måste ta på allvar och ha konkreta förslag om.