Stefan Löfven och Lika Unikas program för jobben

löfven
Socialdemokraternas Stefan Löfven studerar Lika Unikas Banbrytarprogram.

Efter en helg där vi från Lika Unikas kansli var utställare på Moderaternas Sverigemöte, gav onsdagen nya politiska kontakter och dialoger. Den här eftermiddagen i form av ett seminarium om funktionshinderfrågor i riksdagen med Socialdemokraterna som värd. Partiledaren Stefan Löfven inledde seminariet och deltog gjorde också partiets utskottsföreträdare för Socialutskottet (Lena Hallengren), Arbetsmarknadsutskottet (Ylva Johansson) och Socialförsäkringsutskottet. (Tomas Eneroth)

Den inledande delen av seminariet gav Lika Unika möjlighet att säga sitt om viktiga frågor i funktionshinderpolitiken. Jan-Peter Strömgren som deltog under dagen, påminde i sitt anförande om det viktiga paradigmskifte som nu borde vara verklighet: En förändrad syn att det handlar om ”Från patient till medborgare” och för det ett genomförande av FN:s konvention Rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han påminde också om Lika Unikas krav på skarpare lagstiftning mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I inlägget fick (S) skrivning om villkoren för personer med funktionsnedsättning i partiprogrammet beröm samtidigt som han riktade kritik mot att det perspektivet helt saknas i partiets Framtidskontrakt.

Under senare delen av eftermiddagen svarade de tre riksdagsledamöter på en rad frågor från funktionshinderrörelsen. I raden av frågeställare hann Jan-Peter Strömgren få med en fråga om hur (S) kommer att ställa sig till det hårt kritiserade förslaget om ”Fritt val av hjälpmedel”. Lena Hallengren svarade att partiet har samma inställning som funktionshinderrörelsen. Samtidigt är det högst tveksamt när och om det kommer ett proposition från regeringen som bygger på det ”sågade” utredningsförslaget.

Från Lika Unikas sida var vi mycket nöjda med eftermiddagen och tycker att det var ett efterlängtat och bra initiativ från (S) sida. ”Höjdpunkten” blev nog att vi fick möjlighet att överlämna Lika Unikas Banbrytarprogram till Stefan Löfven som direkt ögnade igenom programtexterna. Förhoppningsvis kommer det att avspelga sig i partiets förslag framöver!