Ständig jour för finansminister Anders Borg

borgjourenNumret är 076-294 97 97. Sedan igår håller Torsdagsaktionens organisationer jouröppet för finansministern att höra av sig. Frågan gäller den lag som riksdagen har beställt: ”Brister i tillgänglighet är diskriminering”. Förstärkningen av diskrimineringslagen handlar om att på allvar sätta tryck på samhällsförändringar som ökar tillgängligheten och minskar diskrimineringen. I grunden en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Det har Sverige också förbundit sig att genomföra, genom underskriften på FN:s deklaration rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I 837 dagar har Torsdagsaktionen väntat på ett förslag som det finns en majoritet för i riksdagen. 837 dagar av väntan på något som också banar väg för lönsamma investeringar som gynnar hela samhället. Från regeringen hörs dock ingenting och finansministerns ”nej tack” till Torsdagsaktionens begäran om en uppvaktning var ett hårt slag i ansiktet på många som jobbar hårt för frågan. ”Borg-jouren” är till för finansministern och/eller hans medarbetare: Ring när en lucka i kalendern kommer” så en träff kan bokas. Det finns en uppsjö av goda argument för lagen som Anders Borg helt uppenbart behöver höra.

Läs mer: DHR:s hemsida.