Skärp diskrimineringslagen!

Det är inte varje dag som frågor om delaktighet och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i medierna. Men ett par viktiga nyhetsinslag har det blivit denna vecka som förtjänar uppmärksamhet.I tisdags berättade SVT Rapport om läget på arbetsmarknaden och prognoser inför framtiden. Fanny Davidsson intervjuas i inslaget om sina försök att få jobb. Det går kärvt trots att hon har en hög utbildning. Själv är hon övertygad om att hennes synskada gör att hon har svårt att få jobb.  Fanny blir på så sätt en av de många som Arbetsförmedlingen tror kan ha fortsatt  mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Om Lika Unikas förslag för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete kan du läsa i många inlägg på denna blogg och inte minst i vårt Banbrytarprogram som finns på Lika Unikas hemsida.

Dagens nyhet med ”#funkpol”-perspektiv handlar om att regeringen vill skärpa diskrimineringslagen. Redan i regeringsförklaringen i höstas lovade man att göra något åt de mycket olyckliga undantagen som fanns med i riksdagsbeslutet och som bland annat undantar företag med färre än 10 anställda från lagens krav. Det är bra att regeringen nu går vidare med frågan. Men tyvärr: I nyhetsinslaget från Sveriges Radios Ekoredaktion blir frågan om bristande tillgänglighet och lagens syfte att öka delaktigheten för människor belyst på ett alltför begränsat sätt. Som ofta talar man om att ”trösklar ska bort och ramper ska upp”.

Läs mer i vår kommentar på facebook, som också finns inbäddad nedan i det här inlägget. Kortfattat är Lika Unikas budskap att tillgänglighet är avsevärt mer än fysisk tillgänglighet, ramper eller trösklar. Det handlar i grunden om att i hela samhället förverkliga delaktighet och icke-diskriminering och om rätten för personer med funktionsnedsättning att delta på likvärdiga villkor som andra. Ska det uppnås är en skarpare diskrimineringslag om bristande tillgänglighet ett värdefullt verktyg. Men våra beslutsfattare måste på alla samhällsområden bidra till allas rätt att delta och till ett tillgängligt samhälle.