Riksdagsmotioner med #funkpol – perspektiv

rosenbad o riksdagenDet verkar sluta på totalt 2291 motioner under den allmänna motionstiden i riksdagen. Som vanligt tar de upp en rad varierande ämnen, bland dessa motioner om ”bevarande av nyckelharpan”, ”inför republik” och ”Cykelturism”. En snabb genomräkning på nyckelord i rubriker säger att 23 motioner har ordet ”Gårdsförsäljning” (av alkohol) och 24 motioner ordet ”Funktionsnedsättning”. Granskar jag motionsflödet med Lika Unika-ögon och med utgångspunkt från vårt fokus på mänskliga rättigheter, arbete och tillgänglighet så finns det en del ”godbitar” som är värda att läsa och värda att följa behandlingen av i riksdagen. (även om de allra flesta motioner avslås…)

Här är några tips:
Paradigmskiftet från patient till medborgare –      Désirée Pethrus (KD)
*  Funktionshinderperspektiv i folkhälsopolitiken –   Désirée Pethrus (KD)
Särskilt anställningsstöd för personer med
funktionsnedsättning i den ideella sektorn   –      Per Lodenius (C) / Helena Lindahl (C)
* Tillgång till arbetshjälpmedel –  Åsa Westlund
Fritidshjälpmedel   –      Bengt Eliasson och Barbro Westerholm (FP)
* Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund  Ali Esbati m.fl
* Tillgänglighet är en rättighet  – Roza Güclü Hedin (S) m.fl
* Staten ett föredöme för att anställa
personer med funktionsnedsättning  –      Betty Malmberg (M)