Politiskt stöd för torsdagsaktionen – Var gömmer sig motståndet?

811 dagarIgår genomfördes ännu en Torsdagsaktion. Det stod 811 på flygbladen. 811 dagar av väntan. 811 dagar efter att remisstiden gick ut på departementsskrivelsen ”Bortom fagert tal” som förordade en skärpt lagstiftning mot diskriminering: ”Brister i tillgänglighet ska ses som diskriminering”, menade man. Eller som det står i skrivelsens inledning:

”..ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning”.

Frågan handlar inte bara om lagtexter. Det handlar om demokrati. Det handlar om möjligheter att delta i samhällslivet. Det handlar i grunden om att i lagen slå fast samma människovärde och rättigheter för alla. I går hade det gått 811 dagar av ”beredning” av något som så många med rätta talar positivt om.

En majoritet av riksdagspartierna gav sitt stöd till förslaget så sent som förra sommaren. Arbetsmarknadsutskottets förslag blev riksdagsbeslut och därmed kräver Sveriges parlament att regeringen återkommer i frågan. I partiernas egna texter råder det ingen tvekan om vilket beslut som borde fattas:

– ”Vi vill ändra diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund”.
Socialdemokraterna 

– ”Att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen”.
Centerpartiet

– ”Bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering”
Folkpartiet

– ”Otillgänglighet är diskriminering”
Miljöpartiet

– ”Tillgänglighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället”.
Vänsterpartiet

.”Tillgänglighet ska inte betraktas som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse. ”
Kristdemokraterna

Så hur går det då? Ja, de 811 dagarna har gått. ”Frågan bereds för närvarande i Regeringskanslietsa ansvarigt statsråd i riksdagen den 1 december 2011. Ett och ett halvt år senare, i riksdagsdebatten som föregick beslutet som nämns ovan, meddelade föredragande för Moderaterna i utskottet under kammarens debatt att ”En av de frågor som diskuterades i Regeringskansliet är om bristande tillgänglighet enligt lag ska utgöra grund för diskriminering”.

Ibland sätts det stämplar på intressegrupper som vill förändra. ”Särintressen” brukar det kallas och visst används det ibland också mot funktionshinderrörelsen. Men frågan är om det inte är helt andra ”särintressen” som, utan att synas i debatten, lyckas få en oerhört viktig fråga förhalad. Med stor sannolikhet är det aktörer som är rädda för kostnader och som inte vill räkna vinster av samhällsinvesteringar i tillgänglighet som har den dolda makten att bromsa, stoppa och förhindra. Detta mot i stort sett hela det politiska Sverige.

Men viktiga tecken finns på att många börjar tröttna på den till synes eviga väntan. Folkpartiets Mathias Sundin uttryckte det i ett debattinlägg i Corren där han ville se en uppgörelse i riksdagen i frågan på båda sidorna om blockgränsen.

Fler röster med samma budskap är välkomna. Det vore uselt om torsdagsaktionen till slut samlas med flygblad som fått en fyrsiffrig rubrik.

Fler bloggar om Torsdagsaktionen:
Maria Johansson, DHR, på Unga Rörelsehindrades blogg.

DHR-bloggen om brevet till regeringen