Partierna har ansvar för att demokratin gäller alla!

”Valrörelsen ska vara tillgänglig för alla”. Det var budskapet från Lika Unika i en debattartikel den 26 mars 2018. Det var samtidigt den sista dagen för partierna att söka pengar från staten för särskilda insatser i valrörelsen i år. Resurser för att nå målgrupper. Pengar för att kommunicera och informera. Aktiviteter för att synas bland väljarna. Så tänker säkert en och annan partiföreträdare och kampanjledare om pengarna. Men det har också allvarligare perspektiv än så. Det handlar om mycket mer än valaktivitet. Det handlar om demokratins själ och funktion, om engagemang för alla och om delaktighet för alla.

Det framförs alltför sällan i debatten men för några är demokratin fortfarande inte fungerande. Redan de gamla skolböckernas uppgifter om en allmän rösträtt 1921 var faktiskt fel även om nu kvinnor och män hade rätt att rösta. Den sista formella inskränkningen av rösträtten togs bort 1989 när riksdagen avskaffade omyndigförklaring.

Bra så, men fortfarande utestängs människor från att rösta. I Sverige. Det handlar om vallokaler som är otillgängliga, trots nya regler som ska garantera tillgängligheten. Det handlar om sättet att rösta i personval där den som har funktionsnedsättning och som behöver hjälp med röstningen inte kan rösta med bibehållen rösthemlighet som andra. Listan på faktorer som utestänger kan göras längre än så.

Men låt oss samtidigt vara överens om att demokrati är mycket mer än det formella att rösta. Demokrati, folkstyre, handlar om mycket mer än att bara lägga sin valsedel på valdagen. Det handlar också om att få information, om att kunna ha dialog med de partier och kandidater som vill ha ens röst, om att kunna följa debatter och få belysning  i sakfrågor genom mediernas rapportering, om att själv kunna söka kunskap och information om de politiska vägvalen och om att själv kunna kandidera till ett uppdrag.

Det sistnämnda är viktigt och handlar om att alla grupper har rätt till sina företrädare. Det måste handla om ”hela kedjan”. Från att förändra värderingar så att man accepteras och får möjlighet att bli förtroendevald till sådant som gör kommunikationen möjlig eller att man med stöd av personlig assistans eller ledsagare kan sköta sitt uppdrag. Eller något så basalt som att mötet hålls i en tillgänglig sammanträdeslokal. Demokratiutredningen visade exempelvis att endast 57 procent av lokalerna som används för nämndsammanträden är helt tillgängliga. Där har partierna också ett ansvar för att tillgängligheten blir bättre, genom sina maktpositioner i kommunerna.

Det här kräver att partierna tar ytterst allvarligt på frågor om tillgänglighet. Det kräver insikt om att varje utebliven åtgärd som skulle öka tillgängligheten i stället utestänger. Det kräver kunskap om att det finns väljare som bara kan ta del av politiska budskap om det finns skriv- eller teckenspråkstolk och en fungerande teleslinga. Direkttextning av valdebatter, lättlästa utgåvor av informationen, valbroschyrer i inlästa format och tillgängliga på punktskrift är annat som faktiskt måste bli självklart och bli vardag för partierna att ha koll på.

Det är bra med särskilda pengar från staten, som är fallet med de som nämns ovan. Men, som Lika Unikas företrädare tar upp i artikeln: ”Det måste vara en naturlig del i partiernas ordinarie valbudgetar.” 

Det sägs ibland att demokratin måste återvinnas, att den inte kan tas för given.  Det stämmer. Den som ser sig om i världen, och även i Sverige, kan få tydliga bevis för det. Inte minst i tider av kris, arbetslöshet och försvagad välfärd lämnas det politiska fältet öppet för demokratins motkrafter. Enkla lösningar, grupper som ställs mot varandra och inte sällan en blind tro på starka ledare (oftast män) ses där som en väg ut ur elände och svårigheter. Uttrycket stämmer:  demokratin måste alltid återvinnas. Även i Sverige.

Och för några, exempelvis för många väljare med funktionsnedsättning, handlar det faktiskt om att införa rösträtten och utveckla demokratin.

Brev till partierna om tillgänglig valrörelse:

Lika Unikas ordförande Maria Johansson har följt upp debattartikeln i Altinget med ett brev till partisekreterarna om tillgängligheten i valrörelsen. Läs brevet på hemsidan.

Länk till artikeln på Altinget