Oroande signaler om tillgängligheten

818Det är väl just den nyheten vi så innerligt väntar på. ”Skärpt lag ska ge alla tillträde”, skriver Sydsvenskan i en artikel från i går. Nu är det än så länge ingen nypublicerad proposition som texten tar upp utan helt enkelt det förslag som fanns med redan 2010 i Bortom fagert tal om att i diskrimineringslagen föra in bristande tillgänglighet. Alla turer i frågan finns i flera inlägg på bloggen: Regeringens besked att beredning pågår. Riksdagen som krävt att få förslaget till sig. Torsdagsaktionen som väntar vecka efter vecka. I dag skriver Torsdagsaktionen siffran 818 på flygbladen som berättar om antal dagar man väntat.

Ännu en mätning har gjorts om läget när det gäller tillgängligheten. Det är företaget Humana (som bland annat gör den årliga Tillgänglighetsbarometern, som i en rapport har intervjuat sina brukare/kunder om deras syn på tillgänglighet, inflytandemöjligheter, fritids- och motionsmöjligheter och om samhällets stöd för det. Det finns en rad oroande signaler från de brukare som har medverkat i mätningen. En slutsats är att det går åt fel håll, om man strävar efter att verkligen leva upp till FN:s konvention, öppna upp stängda dörrar och verkligen ge alla lika villkor.

I mätningen, som gjordes i november 2012, menar sex av tio brukare att man inte upplever att vardagshindren har minskat. En av fyra upplever tvärtom att hindren har blivit fler de senaste fem åren. Enbart en av fyra tycker att man får det stöd av samhället som man behöver för att kunna leva sina liv som andra. Det här är mycket oroande och det gäller också att så många upplever att man inte får det stöd man önskar på arbetsförmedlingen. Arbetslösheten är ju högre i grupper med funktionsnedsättning och det gör det särskilt allvarligt om stödet urholkas där det verkligen behövs.

Tillgänglighet lönar sig. Det har vi faktiskt räknat på. Det lönar sig för den som har en funktionsnedsättning men också för samhället i stort. Det finns ett starkt politiskt stöd för att förbättra tillgängligheten genom att i diskrimineringslagen slå fast att brister ska ses som diskriminering. Det finns därutöver ett massivt stöd hos svenska folket för att investera i ökad tillgänglighet, något som framgår av den senaste Eurobarometern från EU-kommissionen.

Gårdagens artikel i Sydsvenskan har en positiv vinkling och kan tolkas som att något är på gång från regeringen. Jag och många med mig ser fram emot den dagen det inträffar. I dag, torsdag, är det åter manifestation utanför Rosenbad och räkneverket visar 818 dagars väntan. Måtte det inte bli så många fler.