Lika Unikas ordförande

Maria Johansson

Vår ordförande Maria Johansson kommer snart att börja blogga här. Om mänskliga rättigheter utifrån ett funktionshindersperspektiv.