Möt Lika Unika på årets MR-dagar

BannerhogMRLika Unika finns sedvanligt på plats när årets MR-dagar – Mänskliga Rättighetsdagarna – arrangeras i Kulturhuset i Stockholm den 14 till 16 november. Vi kommer att finnas vid monter nummer 43.

Vårt huvudbudskap under dagarna utgår från ”vår FN-konvention” om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur Sverige lever upp till konventionens innehåll i praktiken. Dessa dagar granskas detta av FN som till den svenska regeringen har ställt 46 frågor på olika områden. Om hur vi ser på läget i Sverige utifrån ett funktionshindersperspektiv och om FN-granskningen av Sverige samtalar vi gärna med dig under MR-dagarna. Du har chansen att träffa några av våra medlemsförbund i montern och du får möjlighet att samtala med några av Lika Unikas styrelsemedlemmar och kanslipersonal.

Välkommen till vår monter!

Läs mer:
MR-dagarnas hemsida
Lika Unika-bloggen: ”Dags att utveckla svensk syn på mänskliga rättigheter”: