Mastodont folkligt stöd för åtgärder mot brister i tillgänglighet

eubaroI går var det ”väntans dag” nummer 804 för Torsdagsaktionen som åter fanns på plats utanför regeringsbyggnaden Rosenbad. Väntan på lagförslag om det som utredningen ”Bortom fagert tal” föreslog för länge sedan och som även en riksdagsmajoritet vill ha: Brister i tillgänglighet ska ses som diskriminering. Om detta fick också de närvarande från funktionshinderrörelsen tala med ansvarigt statsråd Erik Ullenhag. Ullenhag, vars parti också vill ha till en lag, lovade att försöka få finansministern positiv inställd till en träff, enligt den förfrågan om uppvaktning som organisationerna har sänt iväg.

Det folkliga stödet för att förbättra tillgänglighet och i övrigt ställa om samhället för alla verkar vara monumentalt. Det intrycket kan man i alla fall få av den nyligen publicerade Europabarometern från EU-kommissionen som bygger på intervjuer med drygt 25 000 personer. I den del som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning manifesteras ett nära nog totalt stöd hos medborgarna i EU:s länder för tillgänglighetsförbättringar, också satsningar i form av pengar för att förbättra situationen.

Det grundläggande målet, att personer med en funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som alla andra, säger hela 97 procent av de tillfrågade att man stödjer. Det handlar om tillgänglighet men också om jobb, skolor och semestermöjligheter. Samtidigt instämmer 93 procent av EU-medborgarna i påståendet att brister i tillgänglighet är något som utestänger. 94 procent menar att mer pengar måste avsättas för att få bort hinder för tillgängligheten. Av de svenskar som tillfrågats i mätningen instämmer 69 procent helt i (och 23 procent ”trend to agree) att mer resurser måste satsas. Det finns också ett mycket starkt stöd för krav på att företag och tjänsteutövare ska se till att tillgängligheten är god för personer med en funktionsnedsättning. I detta säger sig 57 procent av svenska medborgare instämma totalt medan ytterligare 29 procent ”trend to agree”.

Europabarometern har också en särskild sammanställning av människors uppfattning om diskrimineringsfrågor. I Sverige tycker 52 procent av de tillfrågade att diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning är ”utbredd”. 67 procent tror att den ekonomiska krisen kan öka diskrimineringen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt säger hela 85 procent av svenska folket ja till att rekryteringsprocesser på arbetsmarknaden bör säkerställa att grupper som riskerar att diskrimineras har samma chanser som andra att prövas för ett jobb, utifrån kunskaper och kvalifikationer.

Europabarometern förtjänar uppmärksamhet och studier men också slutsatser som leder till handling. Att medborgarna i Sverige verkar uppleva mindre problem på många områden är en positiv del i resultatet. Men det utesluter verkligen inte att ambitionerna måste vara höga och åtgärderna leda till ännu bättre levnadsvillkor. En lag som slår fast tillgänglighetsbrister som en diskrimineringsgrund vore ett sådant viktigt steg, som i sin tur kan leda till framtidsinriktade investeringar i ett tillgängligt Sverige. Det är lönsamt för hela samhället och det har, som Europabarometern visar, ett stöd hos väldigt många. Det bör också uppmärksammas av dem som nu arbetare med en kommande proposition om tillgänglighet och diskriminering.