Lika Unika uppvaktade minister Åsa Regnér

åsa regner
Den första ”riktiga” arbetsveckan 2015 startade för Lika Unikas del på högsta politiska nivå: En delegation från oss uppvaktade på måndagen statsrådet Åsa Regnér som ansvarar för funktionshinderpolitiken i regeringen. Under det timslånga mötet fick vi tillfälle att ta upp våra hjärtefrågor och också höra en del om regeringens ambitioner på området. Lika viktigt var också att vi fick möjlighet att ”lära känna” den i regeringen som har ansvaret för våra frågor.

Lika Unika tog bland annat upp den revidering av den funktionshinderspolitiska strategin som ska göras inför att den gamla strategin löper ut år 2016. Här markerade Lika Unika att det är viktigt att regeringen i ett mycket tidigt skede involverar funktionshinderrörelsens företrädare, både i arbetet med att utvärdera den gamla strategin och vad som utifrån detta behövs i den nya. Regeringens budskap var att arbetet kommer att starta redan vid nästa träff med funktionshindersdelegationen då ett första samtal sker. Arbetet ska sen komma igång på allvar till hösten 2015.

En av flera andra frågor vi tog upp var om behovet av en oberoende MR-institution i Sverige, något som ”vår konvention” CRPD ställer krav på. Vi visste förstås att det är Kulturministern som ansvarar för den frågan i regeringen men såg det som viktigt att också i  det här sammanhanget ta upp frågan. Många fler beslutsfattare än idag måste ta till sig frågan och inse behovet av att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Där kan en sådan MR-institution vara en mycket viktig motor.

Delegationen från Lika Unika (på bilden ovan tillsammans med Åsa Regnér) bestod av ordförande Bengt Olsson, vice ordförande Hanna Sejlitz samt från kansliet Lotta Göller och Peter Andersson.