Lika Unika på nya möten i Sverige – Nu #Skongress

Jag skrev på bloggen för ett par veckor sedan om Lika Unikas närvaro som utställare på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Ett bra tillfälle att under ett par dagar samtala med beslutsfattare om angelägna samhällsfrågor och därtill att få möjlighet att presentera Lika Unika och våra tankar om politiken. Nu är det dags för nästa ”möte i Sverige” när Socialdemokraternas kongress genomförs i Göteborg den 3-7 april.

I Karlstad hade vi utställningsmonter. Nu i Göteborg blir kontaktarbetet lite annorlunda: Jag åker ner till kongressen onsdag till fredag och ser fram emot att få prata Lika Unika-frågor med ombud och andra politiker på plats. Vi gör inte det här i någon tro att politiken direkt kan förändras. Inte för att det saknas förbättringsbehov i de underlag kongressen ska behandla och förhoppningsvis kommer (S) att förtydliga i sitt Framtidskontrakt. Funktionshindersperspektiv saknas och på det viktiga området jobben glömmer man att just personer med funktionsnedsättning idag har det tuffare på arbetsmarknaden än genomsnittet av befolkningen. Den som saknar den insikten och som saknar politik för att vända utvecklingen kan inte heller sägas ha en hel jobbpolitik.

Även om det verkligen går att förbättra de politiska prioriteringarna – Framtidskontraktet – så finns det förslag till kongressen som bådar gott. I motionsutlåtandet över jobbpolitiken visar partiet ändå en insikt om problemen. ”Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder att delta i samhällets olika delar och i arbetslivet. Alla ska ha samma rätt att ha ett jobb oavsett om förutsättningarna kan se olika ut”, heter det i texterna.

I andra delar av kongressmaterialet upprepar (S) att ”brist på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering”. Partiet behandlar också i ett separat utlåtande sin syn på den samlade politiken på ”Funkpol”-området: Funktionshinderfrågorna är i första hand rättighetsfrågor och inte vård – och omsorgsfrågor. Inledningsorden till stycket är viktiga och värda att minnas och påminna om framöver: ”Partistyrelsen anser att bristande tillgänglighet, hjälpmedelsfrågan, en LSS – verksamhet av hög kvalitet och åtgärder för fler jobb för människor med funktionsnedsättningar är prioriterade frågor i det fortsatta arbetet.

Jag gissar tyvärr att funktionshinderspolitiken kommer att få ett mycket begränsat utrymme under en kongress där vinster i välfärden är det medialt mest upphausade och där partiet vill sätta fokus på jobben. Men förhoppningsvis kommer perspektiven in och förhoppningsvis lyckas de ombud som jag vet förbereder skarpare förslag till skrivningar i Framtidskontraktet att lyckas få stöd för sina förslag.