Lika Unika med budskap om jobben i Dagens Arena

I skrivande stund startar partiledardebatten i riksdagen. En förhoppning är att partiledarna är väl förberedda och kommer ”laddade” med kloka förslag och goda argument i jobbpolitiken. Till frukosten har de och andra kunnat läsa ett debattinlägg om jobben för personer med funktionsnedsättning som Lika Unikas ordförande Agnetha Mbuyamba skriver i Dagens Arena.

Budskapet är att partiledarna borde ta fasta på det brev som Lika Unika har skickat inför debatten. En, som Agnetha Mbuyambade formulerar det i Dagens Arena, ”påminnelse om att jobbfrågan måste debatteras med utgångspunkt från de grupper som med utsatta. Då kan man inte blunda för den utmaning som ligger i att den som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet. Sverige har inte råd att avstå från människors resurser och vilja att arbeta”.

Eller som det står i brevet:

”Det finns ingen hel och fullt utvecklad politik som kan kallas arbetslinje om inte det perspektivet finns med. Varje påstående om att utanförskapet har brutits måste ses som falsk varudeklaration och oavslutad arbetsuppgift så länge så stora grupper går arbetslösa som är fallet.