Om Lika Unika

Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt med nedsättningar kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår gemensamma erfarenhet är funktionshinder i vardagen. I federationen ser vi på oss själva som individer med unika förutsättningar och resurser. Frågor som berör över en miljon människor idag – får inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Alla Lika Unikas 6 medlemsförbund är ideella intresseorganisationer som är politiskt och religiöst obundna. De arbetar intressepolitiskt och för medlemsnytta.

För kontakt med Lika Unika: info@likaunika.org.