Lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering

rosenbad o riksdagenI regeringens nyligen publicerade lista över de propositioner som man avser lägga under våren finns en särskilt intressant information under rubriken Arbetsmarknadsdepartementet. Där heter det vid punkt 189: ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, 18 mars”.

Regeringen markerar således att tiden nu ska vara inne för den viktiga förstärkning av diskrimineringslagen som Torsdagsaktionen har kämpat för länge och väntat (idag) 1.153 dagar på, alltsedan remisstiden på  departementets skrivelse ”Bortom fagert tal” gick ut.

Signaler har lämnats redan tidigare om att ”något kommer”. Det har svarats på frågor i riksdagen. Det fanns en mening om en kommande proposition i budgeten för 2014. Och nu är tiden således inne.

Det ÄR tveklöst en framgång för all den kraft, tid och energi som torsdagsaktionens aktiva och deltagande förbund har lagt ner på frågan. För den insatsen är inte bara priset ”Årets Hjärter Ess” från STIL ett välförtjänt erkännande. Det tryck som aktionen har lagt på politiken under lång tid har med säkerhet bidragit till att förslaget nu kommer och inte ”glömts bort” inför kommande val. Säkert har också de krafter i regeringen som är mer engagerade än andra för förslaget känt ett stöd när de argumenterat.

Att förslaget kommer är en framgång i sig men när framgången ska mätas måste innehållet, inte själva propositionen, vara grunden för hur högt jublet ska stiga. Om lagförslaget ger oss ett starkt verktyg och en press på hela samhället för omställning mot tillgänglighet och delaktighet för alla och för att vi ska ”göra rätt från början”, ja då kan inte jublet känna några gränser.

Om så är fallet vet vi först den 18 mars. I beredningsarbetet har funktionshinderrörelsen inte haft möjlighet att delta och därför är det inte möjligt att idag deklarera ”Segern är vår”. Men kanske, kanske kan det förkunnas den 18 mars 2014.