Glasberga, Glaskupor och konsten att förändra värderingar

glasskål”Konsten att förändra värderingar”. Det var rubriken på Lika Unikas seminarium under Almedalsveckan och som du kan se i efterhand på vår hemsida. Möjligen anade vi inte när vi satte rubriken att det så snart skulle komma nya, tydliga exempel på behovet av de förändrade värderingarna. Jag tänker på den debatt som har blossat upp i Södertälje, där planer på ett LSS-boende har väckt oro och krav på stoppade byggplaner. I mail till kommunen varnar boende i området för otrygghet och till och med för kidnappningar och våld mot barnen om boendet byggs. ”Placera boendet på ett säkert avstånd från villabebyggelsen” menar upprörda i Glasberga. Södertälje är inte ensamt exempel på liknande reaktioner.

Den som vill kan säkert se ”fallet Glasberga” som något isolerat och något som står för enskildas fördomar, okunskap och kanske egenintresse. Men är det verkligen så enkelt? I ett samhälle som Sverige 2013 bär många bilden av det jämlika och rättvisa samhället. Men är det så? Ungefär var femte person har en funktionsnedsättning i Sverige. Många möter dagligen svårigheter och problem, både fysiskt och i andras bemötande. Vi ser att den som har en funktionsnedsättning har svårare att få arbete och därmed egen försörjning. Vi ser otillgängligheten finnas kvar samtidigt som politiken inte klarar av att lagstifta mot diskrimineringen och inte heller att påskynda arbetet med att göra Sverige tillgängligt. Vi ser hur en funktionsnedsättning kan försvåra ditt val av utbildning och elevernas skolgång därför att inte tillräckligt görs för att skapa bra förutsättningar för studierna.

Ett modernt samhälle år 2013 borde ha lärt sig att mångfald både berikar och är direkt lönsamt för alla. När protesterna reses mot personer med en funktionsnedsättning i Södertälje eller på andra platser runt om i landet är det därför ett krasst och kallt uttryck för ett misslyckande för oss alla och ett rejält fattigdomsbevis. Malin Bergendals text i Fria Tidningen fick rubriken ”Glaskupa över Glasberga”. Träffande men tyvärr något som är betydligt mer utbrett.

Vi har alla ett ansvar för att lyfta bort glaskupor, släppa in upplivande, frisk luft och motverka fördomar och diskriminering. På många sätt handlar det om vår egen värdighet som samhälle och där har både du och jag ett ansvar.

Mer om ämnet:
Inslag i SvT om Glasberga.
Länstidningen om Glasberga-protesterna.
– Ledare: Hallands Nyheter, Sakine Madon i Norran,
– Andra bloggar: Kjell Stjernholm, Johannes Westlund, Peter Högberg,