Ett tillgängligt kungligt hov? Hur är läget?

slottetHur står det till med tillgängligheten till våra myndigheter för personer med funktionsnedsättning? Sköter man sig? Om inte, vilka är ”syndarna”? Tillgänglighet handlar i grunden om mänskliga rättigheter och om allas möjligheter att delta i samhället. Det omvända, brister i tillgängligheten, utestänger människor. Otillgängliga samhällsinstitutioner och myndigheter borde därför inte förekomma. Det gör det. I dagarna sänder myndigheten Handisam en enkät till svenska myndigheter för att ta reda på hur det går med arbetet att förbättra tillgängligheten.

Den öppna jämförelsen mellan myndigheterna från förra året, 2012, är intressant på många sätt. I enkäten får våra myndigheter berätta hur det ser ut med några grundläggande tillgänglighetsfrågor som om man har handlingsplan, har inventerat lokalerna, åtgärdat publika utrymmen och personalutrymmen. Frågorna omfattar också områden som information och kommunikation: Hur ser det ut med webbsidor, med taltjänst eller med inspelningar på teckenspråk? Enkäten frågar också hur det ser ut på huvudkontoret: framkomligt med rullstol, allergiframkallande växter, parkeringsmöjligheter eller röstfunktion i hissen?

2012 toppade några myndigheter sammanställningen som ett slags föredöme: Diskrimineringsombudsmannen, Handisam själva och Post- och Telestyrelsen tillhörde dessa. DO har positiva svar på det mesta men brister när det gäller entré-nära P-plats och om exempelvis växter som inte framkallar allergier. På topplats finns också riksdagen och Regeringskansliet.

Av 301 myndigheter svarade 275 på enkäten förra året. De myndigheter som inte har svarat finns med i listan och har markerats med streck. Till ”syndarna” som inte besvarat Handisams enkät fanns bland andra Brottsförebyggande rådet, Försvarsmakten, Operahögskolan, Sameskolstyrelsen, några länsstyrelser och ett antal tingsrätter. Till dessa hör också ”Kungens” myndighet” Hovstaterna som enligt sammanställningen inte har redovisat något år under de tre som sammanställningen omfattar.

Hur arbetet går med att förbättra tillgängligheten hos statschefens myndighet är således inte möjligt i den här angelägna redovisningen. En förhoppning är väl att den nya förfrågan som nu har gått ut kommer att besvaras av alla myndigheter, inklusive Hovstaterna. Vi behöver verkligen jobba vidare med att göra tillgängligheten bättre i hela samhället.