Ett brev till riksdagen om jobben

Ett brev betyder så mycket”. Så hette det i den gamla Postreklamen. Förhoppningsvis gäller den tesen också idag då Lika Unikas ordförande Agnetha Mbuyamba skriver ett brev direkt till partiledarna i riksdagen. På onsdag nästa vecka väntar partiledardebatt. Sannolikt kommer jobben och den höga arbetslösheten att prägla debatten.

Med brevet vill Lika Unika lyfta fram arbetslösheten och utanförskapet hos medlemsgrupperna som ett central debattämne i politiken. Personer med en funktionsnedsättning har högre arbetslöshet än genomsnittligt i befolkningen. Många tvingas gå långtidsarbetslösa. Var fjärde inskriven på arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning och därutöver finns ett mörkertal. Många ger helt enkelt upp arbetssökandet när man får ”nej tack” på sina jobbansökningar. Redan valet 2006 talades det om ”arbetslinjen” och om att ”bryta utanförskapet”. När det gäller de arbetssökande som har en funktionsnedsättning går utvecklingen i stället i fel riktning.

Lika Unika pekar i brevet till partiledarna på att man inte kan hävda att det finns en hel och fungerande jobbpolitik så länge inte mer görs för att möta det svåra läget. Agnetha Mbuyamba skriver:

Det finns ingen hel och fullt utvecklad politik som kan kallas arbetslinje om inte det perspektivet finns med. Varje påstående om att utanförskapet har brutits måste ses som falsk varudeklaration och oavslutad arbetsuppgift så länge så stora grupper går arbetslösa som är fallet.

Förhoppningen är att brevet ger en ”kick” till partiledarna att ta upp frågan. Men gärna, skriver Agnetha Mbuyamba, också lyfta fram Lika Unikas Banbrytarprogram med konkreta förslag för att få fler i arbete.

Det finns en del signaler i samhällsdebatten som ger hopp inför framtiden. I slutet av förra året skrev Ingela Gardner Sundström från Sveriges Kommuner och Landsting ett debattinlägg där det andades högre ambitioner från den offentliga sektorns sida att anställa personer med funktionsnedsättning. Uppföljningar visar dock att kommunerna har höga ambitioner men är betydligt sämre när det handlar om att genomföra det i praktiken. Handisams uppföljning visar samma brister i statens myndigheter. Eftersom erfarenheterna är att arbetsgivare som har tagit ett första steg och anställt personer med funktionsnedsättning blir mer positiva att göra det igen, skulle en sådan utveckling kunna leda framåt.

Lika Unika-bloggen återkommer efter debatten nästa vecka och rapporterar om partiledarnas eventuella reaktioner på dagens brev.