Efterlysning av nationell #funkpol – debatt

av dagens shalle”Partierna glömmer bort var femte väljare” är rubriken på det debattinlägg som Lika Unikas ordförande Agnetha Vikenger publicerade i ”Dagens Samhälle”. I inlägget beskriver hon den frånvaro av debatt om funktionshindersfrågor som många känner. Ett år kvar till valet 2014. Med debattinlägget vill Agnetha Vikenger ge de kommunala företrädarna en uppmaning att bli bättre än sina partivänner på riksplanet när det gäller att lyfta fram funktionshinderspolitiken. I Dagens Samhälle-artikeln får de kommunala politikerna råd att ta upp tre angelägna frågor i sina lokala valprogram: Jobben, tillgängligheten och implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.