Dystra jobbkurvor för arbetslösa med funktionsnedsättning

Idag kommer Arbetsförmedlingen med ny statistik om läget på arbetsmarknaden. Olika analytiker och debattörer kommer att kasta sig över lägesrapporten med stort intresse. Det är generellt sett ett trist budskap i decembersiffrorna: En arbetslöshet som har ökat konstant sedan hösten 2011. Fler ut i öppen arbetslöshet. Färre lediga platser. Arbetsförmedlingen berättar också:

”Vid slutet av december hade 214 000 av de totalt inskrivna arbetslösa varit utan arbete i minst 6 månader, vilket är närmare 8 000 fler än ett år tidigare. Av dessa personer hade 140 000 varit arbetslösa i minst 12 månader, en ökning med 5 000. Antalet personer med minst 24 månaders arbetslöshet ökade med 1 000 personer till 70 000”.

Ett dystert läge redan idag, således och inte verkar prognosmakarna ge oss bättre hopp inför den närmaste framtiden. Det är en stor olycka för alla. Enskilda som förlorar jobb, tappar självkänsla, får problem för försörjningen och inte sällan med hälsa och välbefinnande. Samhället som får minskade skatteintäkter och ökade kostnader för åtgärder och försörjningsstöd. I svåra tider drabbas alltid den hårdast som redan har sämre förutsättningar . Statistiken berättar igen att till de mest utsatta hör personer med en funktionsnedsättning.

af funk

Grafen ovan är hämtad från en OH-presentation av den statliga Funka-utredningens betänkande förra sommaren. Utvecklingen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden är negativ, minst sagt. Det har bekräftats många gånger och en beskrivning gavs i förra årets återrapportering från Arbetsförmedlingen om funktionshinderspolitiken:

”Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat i snabbare takt än någonsin tidigare”.

Till förklaringarna, menade AF, hör just att svåra arbetsmarknadslägen drabbar gruppen hårdare, att personer förts över från Försäkringskassan och av långa tider hos förmedlingen för att ”koda” de sökande i rätt klass för att vara berättigade till stöd och insats. Det sista är ett av delmålen i Arbetsförmedlingens mål för politiken: att korta tiderna från att en arbetssökande blir inskriven vid förmedlingen till att en funktionsnedsättning är identifierad och registrerad. Idag är genomsnittstiden 270 dagar!

Kristdemokraternas riksdagsledamot Penilla Gunther skrev i julas ett inlägg på Politikerbloggen med rubriken ”Får man ha en funktionsnedsättning på svensk arbetsmarknad?. Svaret borde självklart vara ”ja” men läget och inte minst att det sämre läget ser ut att vara permanent gör frågeställningen berättigad. Fler och inte minst partiledarna bör sätta ljuset på jobbpolitikens tuffaste utmaningar. Den som inte kan presentera en jobbpolitik som med skärpa förbättrar levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar saknar faktiskt en trovärdig, hel politik för arbetslinjen. Det är ingen styrka i valrörelsen 2014.

I går skrev Lika Unikas ordförande Agnetha Mbuyamba brev till partiledarna med det budskapet. Dagens siffror från Arbetsförmedlingen kan beskrivas som en snabb och trist bekräftelse att uppmaningen till politikerna är viktig och nödvändig.

 • Jarre

  Ja tyvärr är det alltid vi som är svaga som drabbas av sådant här. Bra att du vågat skicka ett brev till dem, bode man göra men jag är sällan bra på att uttrycka mig då jag är förbannad.

 • Annelie

  Det kommer att bli ännu värre om en mydighet i Sverige som Transportstyrelsen och går före och får igenom ett förslag till nya regler. De finns jobb som man klarar av och är bra på fast man har funktionshinder. Men nu vill myndigheten STOPPA ALLA utan att göra en inviduell prövning. SKRÄMMANDE.
  Läs själv.
  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/Forslag-till-andring-av-foreskrifter-om-halsa-for-lokforare-och-ovrig-personal-samt-andring-av-foreskrifter-om-forarbevis-for-lokforare/

  Vill ni läsa mer kan man gå in och stödja en Lokföraren -Torolf med Asperger som jobbat i över 20 år men inte får jobba för Transportstyrelsen.

 • Jakob Vendle

  Hej, OH utredningen är svår att hitta, söker verifierbara arbetslöshetsnummer för initiativ till att minska funktionshindrades arbetslöshet. Har själv MS.